PROJEKTY

2024 – 2025
APVV – Bilaterálna spolupráca Srbsko – Slovensko (SK-SRB-23-0025)
Miniaturizované tlačené elektrochemické senzory funkcionalizované nanokompozitmi pre detekciu aditív a kontaminantov v potravinách: Hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Michal Hatala, PhD., Ing. Tatiana Buchlová, Ing. Miroslav Kováč
2024 – 2027
VEGA (2/0136/24)
Vývoj ultracitlivých tlačených (bio)senzorov s využitím kuchynského odpadu
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. (Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV)
Zodpovedný riešiteľ za OPAF: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Spoluriešitelia za OPAF: Ing. Michal Hatala, PhD., Ing. Lukáš Gál, PhD., Ing. Tatiana Buchlová, Ing. Miroslav Kováč
2024 – 2027
VEGA (1/0036/24)
Implementácia moderných trendov zelenej chémie pri vývoji pokročilých elektroanalytických a spektrometrických metód
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
Spoluriešitelia za OPAF: Ing. Pavol Gemeiner, PhD., Ing. Michal Hatala, PhD., Ing. Tatiana Buchlová
2023 – 2026
APVV – Všeobecná výzva (APVV-22-0011)
Ekologické gumárske zmesi a materiály
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien, FCHPT STU)
Spoluriešitelia za OPAF: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD., Ing. Pavol Gemeiner, PhD., Ing. Michal Hatala, PhD., Ing. Tatiana Buchlová, Ing. Miroslav Kováč
2022 – 2024
Nórske fondy
Inovatívne sorbenty na báze uhlíka ako účinný spôsob dočisťovania odpadových vôd
Zodpovedný riešiteľ: prof. Tomáš Mackuľak, PhD. (Oddelenie enviromentálneho inžinierstva, FCHPT STU)
Spoluriešitelia za OPAF: Ing. Pavol Gemeiner, PhD., Ing. Michal Hatala, PhD.
2021 – 2023
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (313011ASS8)
Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej
ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Spoluriešitelia za OPAF: Ing. Pavol Gemeiner, PhD., Ing. Michal Hatala, PhD.
2019 – 2022
VEGA (1/0602/19)
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
2019 – 2022
VEGA (1/0488/19)
Tlačené funkčné vrstvy pre hybridné perovskitové solárne články
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
2020 – 2021
APVV (PP-COVID-20-0019)
Inteligentné monitorovanie odpadových vôd za účelom vytvorenia systému včasného varovania populácie SR pred šírením ochorenia COVID-19
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (Oddelenie anorganickej technológie FCHPT STU)
Spoluriešitelia za OPAF: Ing. Pavol Gemeiner, PhD., Ing. Michal Hatala, PhD.