O NÁS

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie zabezpečuje jediné vysokoškolské inžinierske štúdium polygrafie na Slovensku. Zameranie POLYGRAFIA A FOTOGRAFIA je v rámci študijných programov zaradená v programe prírodne a syntetické polyméry v odbore chemické technológie. Štruktúra a náplň štúdia bola zostavená tak, aby reagovala na rozvoj technológií a materiálov polygrafickej výroby a odrážala nové momenty v polygraficko-vydavateľskom priemysle. Na oddelení sa školia študenti postgraduálneho doktorandského štúdia vo vednom odbore technológia makromolekulových látok. Oddelenie usporadúva podľa zákona o vysokých školách a zákona o ďalšom vzdelávaní špecializované kurzy a školenia (Základy polygrafie).