ŠTÚDIUM

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ponúka inžinierske štúdium polygrafie, konkrétne zameranie POLYGRAFIA A FOTOGRAFIA a v spolupráci s Oddelením dreva, celulózy a papiera zabezpečuje aj študijný program OCHRANA MATERIÁLOV A OBJEKTOV DEDIČSTVA. Pre študentov bakalárskeho štúdia sú k dispozícii bakalárske projekty zamerané na rôzne oblasti polygrafie. Oddelenie Polygrafie a aplikovanej fotochémie participuje tak isto na troch študijných programoch doktorandského štúdia.