DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je obhajobou dizertačnej práce. Absolvent získava akademický titul PhD.

Oddelenie Polygrafie a aplikovanej fotochémie participuje na troch študijných programoch doktorandského štúdia:

  • makromolekulová chémia,
  • technológia polymérnych materiálov,
  • ochrana materiálov a objektov dedičstva.

Všeobecné informácie o doktorandskom štúdiu možno nájsť na stránkach FCHPT.