POLYMÉRY V BIOTLAČI

VÝVOJA A CHARAKTERIZÁCIA MATERIÁLOV PRE BIOTLAČ

doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
konzultant: Ing Pavla Hájovská

Biotlač je neustále sa rozvíjajúcou oblasťou, ktorá je reprezentovaná rôznymi systémami a technikami nanášania a montáže materiálov. Jedným z takýchto systémov je 3D nanášanie bioatramentov s cieľom vytvorenia funkčného ľudského tkaniva. Formulácia bioatramentov sa zdá byť kľúčom k zabezpečeniu tohto náročného cieľa. Cieľom tejto práce je návrh bioatramentu, jeho následná komplexná charakteristika a optimalizácia jeho zloženia, so zameraním na fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti, ktoré sú kľúčové pre následnú 3D tlač materiálu so zapuzdrenými bunkami.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: viera.jancovicova@stuba.sk