VYTVÁRANIE OCHRANNÝCH PRVKOV RAZBOU A HODNOTENIE KVALITY RAZBY

VYTVÁRANIE OCHRANNÝCH PRVKOV

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Ochranné prvky produktu alebo dokumentu majú zabrániť alebo výrazne skomplikovať možnosti jeho falšovania. Použitie termorazby a razby za studena na vytvorenie ochranných prvkov dokumentov z termofólií s rôznym stupňom ochrany (zlaté, strieborné, hologramy, stieracie…). Kontrola kvality razby z hľadiska možnosti nastavenia parametrov razby a kvality materiálu, na ktorý sa razí. Vytvorenie matrice pre razbu z horčíkovej zliatiny v komerčnej firme a z termoplastu zhotoveného študentom na 3D tlačiarni. Možnosti slepotlače.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: vladimir.dvonka@stuba.sk