Perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou_I

UHLÍKOVÉ TLAČENÉ ELEKTRÓDY PRE HYBRIDNÉ SOLÁRNE ČLÁNKY

Ing. Michal Hatala, PhD.
konzultant: Ing. Michaela Pavličková

Hybridné perovskitové solárne články využívajúce tlačenú mezoporéznu uhlíkovú elektródu patria v súčasnej dobe medzi najaktuálnejšie témy v oblasti výskumu alternatívnych fotovoltických technológií. Popri solárnych článkoch, nachádzajú uhlíkové vrstvy uplatnenie aj v mnohých ďalších aplikáciách tlačenej elektroniky. Cieľom bakalárskej práce je príprava uhlíkových disperzií pomocou rôznych homogenizačných postupov, modifikácia ich zloženia (typ uhlíka, spojivo), príprava vodivých vrstiev tlačou a následne charakterizácia ich elektrických vlastností, hrúbky a topografie. Takto optimalizované  vrstvy budú implementované do systému tlačeného perovskitového solárneho článku s uhlíkovou zadnou elektródou.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: michal.hatala@stuba.sk