Elektrochem senzory

TLAČENÉ UHLÍKOVÉ VRSTVY PRE SENZORICKÉ APLIKÁCIE

Ing. Michal Hatala, PhD.
konzultant: Ing. Michaela Pavličková

V priebehu posledných desaťročí sa elektrochemické senzory stali široko používaným nástrojom v elektro-analytických metódach (biosenzory; environmentálna analýza – rutinné testy kvality vody, detekcia organických zlúčenín a ťažkých kovov; farmaceutická a klinická analýza – kontrola kvality liečiv, analýza farmaceutických rezíduí v potravinách, detekcia farmaceutík v biologických tekutinách atď.). Medzi základné charakteristiky elektrochemických senzorov patrí najmä ich citlivosť a vlastná selektivita, jednoduchý proces výroby, vysoká reprodukovateľnosť a finančná efektívnosť v prípade rutinných analýz. Cieľom práce je optimalizácia zloženia disperzií s obsahom uhlíka a ich aplikácia pomocou tlače pre účely zhotovenia jednorazových elektrochemických senzorov.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: michal.hatala@stuba.sk