rehakova2020_1

ŠTÚDIUM VLASTNOSTÍ POLYMÉRNYCH GÉLOV URČENÝCH NA ČISTENIE OBJEKTOV VÝTVARNÉHO UMENIA

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
konzultant: Mgr. Art. Aldona Jedrusik

Moderné metódy čistenia povrchov objektov dedičstva využívajú princípy fyzikálnej a koloidnej chémie na prípravu systémov schopných zabezpečiť prienik účinnej látky na povrch artefaktu a následné jemné, ale efektívne odstránenie nečistôt rôzneho druhu. Cieľom práce bude prešetriť fyzikálno-chemické vlastnosti amfigélov na báze poly(2-oxazolínov), skúmať vzťah medzi spôsobom prípravy a vlastnosťami a následne overiť ich vhodnosť pri procesoch čistenia rôzne kontaminovaných a degradovaných povrchov obrazov.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: milena.rehakova@stuba.sk