SPEKTROFOTOMETRICKÉ HODNOTENIE FAREBNÉHO OBRAZU

SPEKTROFOTOMETRICKÉ HODNOTENIE KVALITY TLAČOVÉHO PROCESU

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Hodnotenie kvality výrobku/tlače je dôležité z hľadiska jeho životnosti a funkčnosti u zákazníka, či už sa jedná o kvalitu lepených spojov alebo farebnosť. Mikroskopické snímanie tlačových hárkov (knihy, časopisy, noviny) a využitie obrazovej analýzy na meranie kvality tlače farebného obrazu. Spektrofotometrické meranie. Počítačová obrazová analýza farebného obrazu a kontrolných políčok.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: vladimir.dvonka@stuba.sk