fungi1

SPEKTRÁLNE VLASTNOSTI MIKROBIÁLNEHO ZNEČISTENIA PAPIERA

prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
konzultant: Ing. Patrícia Paračková

Archívne dokumenty, knihy a ďalšie objekty kultúrneho dedičstva sú často napadnuté a znečistené mikroorganizmami. Na identifikáciu takéhoto znečistenia sú potrebné účinné monitorovacie metódy. Práca bude zameraná na štúdium spektrálnych vlastností systémov mikrobiálneho znečistenia papiera v oblasti UV-Vis-NIR, štúdium modelových systémov s cieľom posúdiť možnosť využitia týchto metód na monitorovanie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: michal.ceppan@stuba.sk