dav

SPEKTRÁLNE VLASTNOSTI MIKROBIÁLNEHO ZNEČISTENIA FOTOGRAFIÍ

Ing. Lukáš Gál, PhD.
konzultant: Ing. Patrícia Paračková

Archívne fotografie sú často napadnuté a znečistené mikroorganizmami. Na identifikáciu takéhoto znečistenia sú potrebné účinné monitorovacie metódy. Práca bude zameraná na štúdium spektrálnych vlastností systémov mikrobiálneho znečistenia fotografií v oblasti UV-Vis-NIR, štúdium modelových systémov s cieľom posúdiť možnosť využitia týchto metód na monitorovanie fotografií.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: lukas.gal@stuba.sk