palo3_square

PRÍPRAVA GRAFÉNOVÝCH NANOČASTÍC PRE APLIKÁCIE TLAČENEJ ELEKTRONIKY

Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
konzultant: Ing. Michaela Pavličková

Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam patrí grafén k najskúmanejším materiálom súčasnosti. Avšak, vysoká cena jeho štandardnej výroby znevýhodňuje jeho použitie pre veľkokapacitné tlačové techniky a teda aj aplikácie tlačenej elektroniky. Alternatívou je príprava grafénových viacrstvových štruktúr z expandovateľného grafitu. Práca je zameraná na prípravu a analýzu vlastností grafénových nanočastíc pomocou termickej expanzie modifikovaného grafitu, ich následnej homogenizácie v rôznych organických rozpúšťadlách a charakterizácie ich chemických a štruktúrnych vlastností. Kvalita pripraveného grafénu bude charakterizovaná pomocou Ramanovej spektroskopie a elektrónovej skenovacej mikroskopie. Úspešne pripravené grafénové nanočastice môžu byť ďalej použité v rôznych aplikáciách tlačnej elektroniky (hybridné solárne články, senzory).

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: pavol.gemeiner@stuba.sk