Final_1

PRÍPRAVA GRAFÉN OXIDOVÝCH VRSTIEV PRE SENZORIKU

Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
konzultant: Ing. Michaela Pavličková

Práca je zameraná na prípravu a analýzu vlastností grafén oxidových disperzií a tenkých vrstiev, ktoré budú nanášané pomocou tlačových techník. Tlačené grafén oxidové vrstvy budú kvôli zlepšeniu ich elektrických vlastností redukované pomocou plazmy v rôznych pracovných plynoch. Takto redukované grafén oxidové vrstvy so zlepšenými elektrickými vlastnosťami budú ďalej použité pre senzorické aplikácie (detekcia organických zlúčenín napr. dopamín, sarkozín, liečivá atď.). Vplyv plazmovej redukcie grafén oxidu bude hodnotený pomocou Ramanovej spektroskopie a senzorické vlastnosti budú hodnotené pomocou cyklickej voltampérometrie.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: pavol.gemeiner@stuba.sk