IMG_20200622_145757

PRIESKUM A ZÁCHRANA HISTORICKEJ RUKOPISNEJ KNIHY

Ing. Lukáš Gál, PhD.

Práca bude zameraná na prieskum a záchranu historickej rukopisnej knihy v koženej šitej väzbe. Preskúma sa materiálové zloženie pomocou spektroskopických metód. Preštuduje sa kultúrnohistorické pozadie knihy. Na základe materiálového a historického prieskumu sa vyberú vhodné metódy reštaurovania.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: lukas.gal@stuba.sk