Ocel_3D

OPTIMALIZÁCIA POSTUPU ZHOTOVENIA TAMPOPRINTOVEJ TLAČOVEJ FORMY PRE ÚČELY TLAČENEJ ELEKTRONIKY

Ing. Michal Hatala, PhD.

Tampoprint patrí medzi široko používané nepriame tlačové techniky. Na prenos tlačeného motívu využíva silikónový tampón s definovanou tvrdosťou a rovinnú fotopolymérnu, prípadne kovovú tlačovú formu so zahĺbenými tlačovými miestami. V súčasnej dobe nachádza tampoprint svoje uplatnenie aj v oblasti tlačenej elektroniky, a to najmä z dôvodu možnosti tlače nie len na rovinné substráty ale aj na priestorové objekty. Cieľom práce je optimalizácia prípravy fotopolymérnej a leptanej kovovej tlačovej formy z hľadiska hrúbky výslednej tlačenej vrstvy a ich analýza pomocou optickej 3D mikroskopie.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: michal.hatala@stuba.sk