SKÚMANIE OCHRANNÝCH PRVKOV DOKUMENTOV

OCHRANNÉ PRVKY ZAMEDZUJÚCE FALŠOVANIU

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Úlohou ochranných prvkov je zamedzenie falšovania daného produktu/dokumentu. Ochranné prvky môžu pozostávať z jednoduchších prvkov, ktoré sú súčasťou tlačového procesu, zámernou zmenou digitálnych dát atď., alebo sa použijú náročnejšie prvky ochrany, ako sú hologram, lentikulárna fólia, mikrorytie, mikrobodky, RFID… Identifikácia ochranných prvkov dokumentov spektroskopickými metódami v UV, Vis a IR oblasti. Digitálny záznam skúmaných ochranných prvkov kamerou v UV, Vis a IR oblasti.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: vladimir.dvonka@stuba.sk