RFID

NOVODOBÁ ELEKTRONIKA BEZ KREMÍKA

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Elektronické prvky bez kremíka, napríklad solárne články, či testery pre medicínu sa jednoduchšie vyrábajú, sú ľahšie recyklovateľné a vzhľadom na ich nižšiu cenu sú dostupnejšie. Už nemusia byť solárne články len na strechách budov, ale môžu byť súčasťou okenných sklenených tabúľ, fasády budovy, čím sa stávajú budovy energeticky sebestačnejšie. Výroba elektronických testerov bez klasických elektronických súčastí na báze kremíka podstatne zjednodušuje výrobu a produkčné náklady. Literárna rešerš alebo príprava chemických tenkých vrstiev zvyšujúcich elektrickú vodivosť, schopnosť absorbovať žiarenie alebo účinnosť celého systému. Príprava organických a anorganických vrstiev pre tlačenú elektroniku – solárne články, rádiofrekvenčné prvky (RFID), batérie, OLED displeje a osvetlenie, senzory a biosenzory, pamäte, inteligentné textílie…

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: vladimir.dvonka@stuba.sk