SKÚMANIE HISTORICKÝCH ARTEFAKTOV FLUORESCENČNOU MIKROSKOPIOU

NEDEŠTRUKTÍVNA FLUORESCENČNÁ ANALÝZA HISTORICKÝCH ARTEFAKTOV

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Identifikácia materiálov historických artefaktov je dôležitá z dôvodu ich správneho reštaurovania a konzervovania. Dnes už nestačí len čítanie o historických technikách a receptúrach maľovania, ale je potrebný aj prístup chemika a jeho chemickej analýzy, na zabezpečenie dlhodobej kvality zreštaurovaného diela. Skúmanie odobraných vzoriek malieb historických obrazov a identifikácia jednotlivých vrstiev pigmentov a lakov v reze farebnej vrstvy z nábrusu. Využitie charakteristickej fluorescencie pigmentov na ich identifikáciu vo vrstvách maľby a porovnanie s historickými alebo novodobými záznamami. Pozorovanie fluorescencie pri viacerých vlnových dĺžkach. Zaradenie identifikovaných pigmentov z historického hľadiska ich používania. Využitie röntgenovej fluorescenčnej analýzy na identifikáciu chemických prvkov.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: vladimir.dvonka@stuba.sk